Termék információk

Megrendelő Starters E-Componenst Generators Automotive Hungary Kft.
Termék Csúszógyűrű prés, pozicionáló állomás és manipulátor állomás telepítése projekt
Munkaszám 21-14
Átadás dátuma 2021.11 hó

A megrendelő célja egy korábban működő gyártóegység áttelepítése, új funkciókkal bővítése és optimalizálása volt. Ezen belül ez a projekt egy három alapvető elemből összeállított berendezésrész kialakítását foglalta magában.
Az optimalizálás magában foglalta az egység által elfoglalt terület jobb kihasználását, és az egységben működő berendezések/gépek biztonságának az új elrendezéshez igazítását, növelését a kor követelményeinek megfelelően. A HD-Tools Kft. a projekt során a megbízó által telepített gépek/berendezések méreteit és helyzeteit korrigálta, kiépítette a vonatkozó törvényi előírásoknak, szabványoknak és irányelveknek megfelelő biztonsági rendszereket. Ezen kívül elvégezte azokat az átalakításokat, amelyek a berendezések/gépek addigitól eltérő elhelyezése miatt szükségesek voltak, amit meglévő elemek átkombinálásával és új elemek beépítésével oldott meg.
A berendezésrész arra készült és kizárólag arra alkalmas, hogy a BA2M1200 körmöspólus préselés állomásból érkező termékeket megállítsa, egy rezgőadagolóból biztosítsa a csúszógyűrűket, amelyeket operátor kézzel a termékekre helyez, majd a terméket a csúszógyűrű présbe továbbítsa, ahol megtörténik a préselés, ezután a terméket a pozicionáló állomásba továbbítsa, ahol az operátor kézi műveleteket végez rajta, majd egy manipulátoron keresztül a terméket a BA2M1400 csúszógyűrű hegesztés állomásba továbbítsa.
A berendezés állomások sora, amelybe egy Rexroth TS2 típusú folyamatos üzemű szalagpályán érkeznek a palettákon elhelyezett termékek. A palettákat megállítóegységek állítják meg a megfelelő pozíciókban, ahol kiemelőegységek emelik ki a termékeket. A megállítóegységek és a nyitószerkezetek pneumatikus működtetésűek. A berendezésrész a beérkezés után megállítja a palettán elhelyezett termékeket, és kiemeli, miközben egy a hátsó részen elhelyezett rezdőadagoló csúszógyűrűket adagol be az operátor elérési tartományába. Az operátor a termékre helyezi a csúszógyűrűt, majd utasítást ad a továbbléptetésre. Ha minden biztonsági berendezés szabad, a termék továbblép a présbe, ami rápréseli a csúszógyűrűt. Innen a termék a pozicionáló állomásba kerül, ahol a gép automatikusan kiemeli a palettából úgy, hogy az operátor szabadon tudja forgatni. Az operátor itt elvégzi a huzalok igazítását, majd utasítást ad a továbblépésre. A termék ekkor a manipulátor állomásba kerül, ami kiemeli a palettából és áthelyezi egy másik palettára. Az üres paletták visszakerülnek a körfolyamat elejére, a termék az új palettával továbblép a folyamatban.

A berendezésrész fő komponensei:
1. BA2M1300 csúszógyűrű préselés állomás
2. BA2M1350 pozicionáló állomás
3. Manipulátor állomás

A komponensek funkciói:
A folyamatos üzemű Rexroth TS2 szalagpályán a BA2M1200 körmöspólus préselés állomásból érkező termékeket egy megállító megállítja a BA2M1300 csúszógyűrű préselés állomásban. Az állomás mögött elhelyezett rezgőadagoló csúszógyűrűket adagol az operátor elérési tartományába. Az operátor elvesz egy csúszógyűrűt és a megállított termékre helyezi. Ezután a megfelelő kezelőszervvel utasítást ad a továbblépésre. Az állomás továbblépteti a terméket a rajta elhelyezett csúszógyűrűvel, és ha egyik fénysorompója sincs megszakítva, akkor elvégzi a préselést. Ezután ha a BA2M1350 pozicionáló állomás üres, a termék tovább halad ebbe az állomásba. Az állomás kinyitja a paletta rögzítését és kiemeli a terméket, így az tetszőleges helyzetbe fordítható manuálisan. Az operátor elvégi a huzalok pozicionálását, majd jelet ad a továbbításra. Ekkor a termék a manipulátor állomásba kerül, ahol egy megállító megállítja a palettát, kiemeli, majd egy manipulátor kiveszi a terméket a palettából és 180 fokot fordulva elhelyezi egy üres palettán. A kiürült paletta visszakerül a berendezésrész előtti körforgásba, a termék a másik palettán a BA2M1400 csúszógyűrű hegesztés állomás felé távozik. A manipulátor állomás teljesen automatikusan üzemel.